پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت معرفی معاون آموزش 
 
 
                      دکتر علی آرش انوشیروانی
 
 
                            فوق تخصص خون و آنکولوژی


اطلاعات تماس
آدرس محل کار
اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک – معاونت آموزش
شماره تلفن محل کار با کد شهر
34173638 – 086
شماره نمابر
34173639- 086
مرتبه علمی
استادیار
پست الکترونیک
 
مقالات
1
بررسی شیوع هایپراوریسمی در بیماران دیالیزی بیمارستان حضرت رسول اکرم
2
    بررسی دوز بالا و پایین اسید فولیک در میزان هموسیستئین در بیماران دیالیزی بیمارستان امام خمینی
3
مقایسه اثر آرسنیک خوراکی و تزریقی در بیماران  ALM-m3
4
مقایسه دوز طولانی مدت پردنیزولون خوراکی و کوتاه مدت آن در  ITP  
5
مقایسه اثر وارفارین و ASA  در بیماران مولتیپل میلوما
6
مقایسه اثر ceftazidim  و amikacin  در بیماران تب نوتروپنی
7
معرفی مورد نادر پورکیت در طی بارداری
 
 
 
 
سوایق حرفه ای
1
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
2
مسئول درس فیزیوپاتولوژی خون و انکولوژی
3
ریاست ICU  بیمارستان آیت ا... خوانساری
4
معاونت آموزشی بیمارستان فوق تخصصی آموزشی درمانی آیت ا... خوانساری
5
عضو کمیته های آموزشی درمانی بیمارستان آیت ا... خوانساری
6
عضو شورای بالینی دانشکده پزشکی اراک
7
عضو شورای HSR  دانشگاه علوم پزشکی اراک
8
عضو کمیته بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی اراک
9
پزشک معتمد بیمه حدمات درمانی
10
ریاست بخش انکولوژی و هماتولوژی بیمارستان قدس اراک
11
عضو شورای  EDO  دانشگاه علوم پزشکی اراک
12
عضو انجمن سرطان ایران
13
     عضو انجمن هماتولوژی انکولوژی ایران
14
 ریاست بیمارستان آیت ا... خوانساری
 
 
 
 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved