پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
  • برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح برنامه‌های آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشکی (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکتر حرفه‌ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و...) و همچنین کادر پیراپزشکی (پرستار، ماما و...) به منظور آشنائی با اطلاعات و روش‌های جدید و نوین علمی و تخصصی در هر رشته
  •  صدور مجوز برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر فعالیت‌های مرتبط به آن
  • صدور گواهینامه نهایی و کمیته ماده 6
  • بررسی ، تعیین امتیاز  و صدور گواهی به فعالیتهای آموزشی پژوهشی
  • بررسی ، تعیین امتیاز و صدور گواهی شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم خارج از کشور
  • بررسی نیازها در زمینه برنامه‌های آموزش مداوم نیروی انسانی شاغل در مراکز خدمات بهداشتی درمانی
  • نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های آموزش مداوم مراکز مجری (بازدید و ارزشیابی)
 
بیشتر
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved