English خانه تماس با ما نقشه سایت


بیشتر
بیشتر
برگزاری آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH)

   با عنایت به برگزاری آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده در روز پنج شنبه مورخ 11/8/96 ، با هماهنگی انجام شده با دبیرخانه پزشکی عمومی مقرر گردید، ثبت نام آزمون مذکور توسط دانشگاههای علوم پزشکی مطابق روال آزمون پیش کارورزی از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت سیستم دانشگاهها لینک مربوط آزمون MPH  ، از روز یکشنبه مورخ 23/7/96 لغایت روز شنبه مورخ 29/7/96  انجام شود.

 جهت ثبت نام دریافت موارد به شرح زیر ضروری است:

الف: مشخصات عمومی شامل:

1.      اعلام اطلاعات فردی عمومی شامل: نام - نام خانوادگی –شماره دانشجوئی- شماره شناسنامه – کد ملی –  تاریخ تولد - شماره نظام پزشکی – شماره تلفن همراه – آدرس پست الکترونیکی

2.      اعلام نام دانشگاه محل تحصیل – تاریخ شروع دوره آموزشی – تاریخ پایان دوره آموزشی (بدون احتساب زمان و مدت انجام پایان نامه) – معدل کل نمرات (بدون احتساب نمره پایان نامه) بر اساس فرم شماره 1

3.      اعلام نام دانشگاه محل خدمت به عنوان پزشک خانواده – نام استان – نام شهر – نام بخش – نام روستا

4.      اعلام مدت زمان خدمت به عنوان پزشک خانواده (به ماه) بر اساس ارائه قرارداد های مربوطه

·         ضمناً داوطلبان در صورتی مجاز به آزمون هستند که مستندات ذیل توسط دانشگاه تایید شده باشد:

1.      مدارک اطلاعات فردی عمومی شامل: عکس پرسنل - صفحه اول شناسنامه – کارت دانشجوئی – کارت ملی – کارت نظام پزشکی موضوع بند الف 1

2.      فرم شماره 1 (پیوست) با عنوان: گواهی اتمام دروس "دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده" به امضاء معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل موضوع بند الف 2

3.      گواهی مربوط به محل و مدت زمان انجام خدمت (به ماه) به عنوان پزشک خانواده به امضاء معاونت بهداشتی دانشگاه محل خدمت موضوع بند الف 3

4.      قرارداد های مربوط به خدمت به عنوان پزشک خانواده موضوع بند الف 4

لازم به ذکر است اصل کلیه مدارک فوق الذکر درصورت نیاز و یا درخواست مراجع بررسی کننده از نظر وجود هرگونه مغایرت و در هر زمان باید توسط داوطلب شرکت در آزمون قابل ارائه باشد.

شایان ذکر  جهت دریافت user name  و password    برای ثبت نام داوطلبان در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/7/96 با شماره تلفن 64892411 خانم حسنی تماس حاصل فرمایید.

از آنجا که تاخیر در اعلام اسامی داوطلبان به این مرکز می تواند منجر به بروز مشکلات عدیده ای گردد. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ 29/7/96 نسبت به ثبت نام واجدین شرایط اقدام گردد. لازم به ذکر است تمدید یا تغییر در اطلاعات وارد شده  پس از تاریخ فوق مقدور نمی باشد.


گواهی اتمام دروس دوره مدیریت عالی بهداشت عمومی ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده

Bylaw آئین نامه آموزشی

Curriculum برنامه آموزشیدر باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved