English خانه تماس با ما نقشه سایت


بیشتر
بیشتر
1396/7/25 سه‌شنبه آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی
اعلام زمان آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی(MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده
زمان آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی(MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه 1396 به صورت متمرکز از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محتوی تمام دروس دوره برگزار خواهد شد.
طبق ماده 21 "آئین نامه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی(MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده"(فایل پیوست)، ارزشیابی نهائی (آزمون جامع پایان دوره) جهت دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی را بر اساس "برنامه آموزشی و ضوابط دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی(MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده"(فایل پیوست) با موفقیت گذرانده و اکنون در مرحله انتخاب و یا انجام پایان نامه می باشند، در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه 1396 به صورت متمرکز از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محتوی تمام دروس دوره برگزار خواهد شد. لازم بذکر است طبق ماده 25 آئین نامه، شرط فراغت از تحصیل، قبولی در آزمون جامع پایانی به همراه کسب امتیاز لازم از انجام پایان نامه بوده و گواهی پایان دوره به شرطی صادر و ارائه خواهد شد که فرد در طول دوره تحصیل و حداقل دو سال پس از فارغ التحصیلی به عنوان پزشک خانواده ادامه کار داده باشد. ضمنا وفق مجموعه اطلاعیه ها و مصوبات قبلی، منابع آزمون همان محتوی بسته های آموزشی(سی دی ها و فایلهای پیوست آنها) تدریس شده در دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی(MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانوادهمی باشند.
کلمات کليدي
پودمانی, پزشک خانواده, مدیریت عالی


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved